Inhibitori

Najkraći odgovor šta su inhibitori bio bi da su to antitela protiv faktora VIII koje organizam proizvodi i tako sprečava delovanje faktora VIII. Inhibitori se najčešće javljaju kod teških oblika hemofilija A.

 

Inhibitor se najčešće javlja u periodu prvih 20-30 ekspozicija koncentratima faktora VIII. Takođe se može javiti i kod hemofilije B ali veoma retko.

 

Ukoliko osoba dobro ne odreaguje na terapiju faktorom VIII može se izraziti sumnja na postojanje inhibitora. Nivo inhibitora može se proveriti i on se izražava u BJ. Osobe koje imaju ispod 5BJ mogu biti tretirane faktorom VIII i dalje a ukoliko izostane očekivani terapijski odgovor primenjuje se primena tzv “by-passing agensa”. Kod osoba sa većim nivoom od 5BJ a i onih koji imaju ispod 5BJ ali se očekuje snažan anamnestički odgovor lečenje se vrši isključivo “by-passing agensima”.


Inhibitori predstavljaju jednu od najozbiljnijih komplikacija a ujedno i najizazovnijeg lečenja osoba sa hemofilijom.