Institucije

World Federation of Hemophilia

Vidi sajt

EHC - European Haemophilia Consortium

Vidi sajt

Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije

Vidi sajt

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Vidi sajt

Lekarska grupa za hemofiliju

Vidi sajt

NovoNordisk Haemophilia Foundation

Vidi sajt