Kamp za decu sa hemofilijom

Svake godine u organizaciji Udruženja Hemofiličara Srbije, Centra za hemofiliju, Instituta za trasfuziju krvi Srbije, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Dr Vukan Čupić, Univerzitetske dečije klinike u Beogradu i pedijatrijskih klinika u Nišu i Novom sadu održava se kamp za decu sa hemofilijom.

U sprovođenju aktivnosti u kampu su učestvovali: lekari (pedijatar-hematolog i stomatolog), zdravstveni saradnik-defektolog iz Centra za hemofiliju Instituta za transfuziju krvi Srbije, viši fizioterapeut, medicinska sestra iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Novi Beograd, medicinska sestra iz Univerzitetske dečije klinike Beograd i vaspitačica.

U kampu su organizovane sledeće aktivnosti:
 • pregled stanja zglobova i mišića, predavanja i preporuke za vežbanje tokom boravka u kampu i nakon njega
 • plivanje i vežbe u zatvorenom bazenu sa termalnom vodom, uz učešće fizioterapeuta
 • edukacija dece i majki kroz razgovore u okviru okruglih stolova na teme:
  lečenje – lekar pedijatr je sprovodio edukaciju dece i majki kroz predavanja o osnovnim karakteristikama o oboljenju, o lečenju i kontrolisanom kućnom samolečenju. Takođe je svakodnevno sprovodio praćenje zdravstvenog stanja dece i učestvovao u slobodnim i sportskim aktivnostima sa decom.
  - medicinske sestre su učestvovale u primeni terapije tokom kampa, sprovodile praktičnu obuku dece za samostalno davanje koncentrata (u kampu je dvoje dece po sopstvenoj želji uz pomoć medicinskih sestara prvi put samostalno primenilo koncentrat), kao i kontinuiranu obuku majki za davanje koncentrata (dve majke su obučene za samostalnu primenu leka). Takođe su brinule o deci tokom slobodnog vremena. - u kampu je organizovan stomatološki pregled dece, kao i kratko predavanje sa preporukama za očuvanje zdravlja zuba i usne duplje.
  - psihosocijalni program – defektolog je sprovodio grupne i individualne razgovore sa decom i majkama kroz predavanja o osnovnim psihološkim i socijalnim karakteristikama za svaku uzrasnu dob dece, uz posebne napomene o psihološkim karakteristikama vezanim za prirodu njihove bolesti mogućim problemima i njihovom rešavanju. Takođe je organizovano popunjavanje upitnika prvog dana boravka u Kampu i poslednjeg dana. Analizom upitnika se procenjuje nivo znanja dece i majki o oboljenju pre i posle kampa. Takođe učestvuje u sportskorekreativnim aktivnostima sa decom tokom kampa.
  - slobodne aktivnosti u vidu organizacije i sprovođenja društvenih igara koordinirala je vaspitačica i takođe učestvovala u zajedničkom druženju tokom slobodog vremena.
Organizaciju kampa i kordinaciju sprovođenja aktivnosti tokom kampa vodi defektolog.
 

Izveštaji predhodnih godina:

2013 godina .pdf