Kamp za osobe sa inhibitorom

Kamp je organizovan, na inicijativu Udruženja hemofiličara Srbije (UHS). U organizaciji i sprovođenju kampa su bili uključeni predstavnici: Udruženja hemofiličara Srbije, Centara za hemofiliju Instituta za transfuziju krvi Srbije i Klinike za hematologiju KC Srbije, a u saradnji sa predstavnicima Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Niš i Kragujevaca .

Sedmi nacionalni i Prvi Regionalni inhibitor kamp 2019

Četvrtak 11.4.2019
13.30h - 14.30h
Dolazak i registracija učesnika
 
15.00h - 16.00h
Ručak
 
16.30h - 17.00h
Uvodni deo i upoznavanje sa programom kampa
 
17.00h - 17.30h
Predstavljanje učesnika
Diskusija: potrebe osoba sa hemofilijom i inhibitorima,
kako i na koji način ih ostvariti
 
17.30h - 18.30h
Trenutni hematoloski status svih učesnika kampa
 
19.00h - 20.00h
Večera
 
20.00h - 22.00h
Slobodne aktivnosti i druženje
 
Petak 12.4.2019
8.00h - 9.00h
Doručak
 
9.00h - 9.30h
Svečano otvaranje
Uvodna reč
Aktivnosti UHS i nacionalne grupe za inhibitore
 
9.30h - 10.00h
Aktivnosti Evropskog konzorcijuma za hemofiliju i
Inhibitor radne grupe
Evropski principi za tretiranje Inhibitora
 
10.00h - 10.30h
Kafe pauza
 
10.30h - 11.00h
Lečenje hroničnog sinovitisa
 
11.00h - 11.30h
Stomatolosko zbrinjavanje pacijenata sa
inhibitorima, protetika i implanti
 
11.30h - 12.00h
Diskusija na prethodna predavanja
 
12.00h - 14.00h
Izlet na Avalu sa posetom Avalskom tornju
 
14.00h - 15.30h
Ručak - Caffe Avala
 
17.00h - 18.00h
Psihosocijalna radionica
 
19.00h - 20.00h
Večera
 
20.00h - 22.00h
Slobodne aktivnosti i druženje
 
 
Subota 13.4.2019
8.00h - 9.00h
Doručak
 
9.00h - 10.30h
Okrugli sto: Sveobuhvatno zbrinjavanje osoba sa
inhibitorima u regionu, iskustva.
 
10.30h - 11.00h
Kafe pauza
 
11.00h - 11.15h
Mogućnosti ortopedskog zbrinjavanja
 
 
11.15h - 11.45h
Regionalno iskustvo u ortopedskom zbrinjavaju kod
pacijenata sa inhibitorima
 
11.45h - 12.00h
Hematološka priprema za ortopedsko zbrinjavanje
 
12.00h - 12.15h
Postoperativna fizioterapija
 
12.15h - 12.30h
Kafe pauza
 
12.30h - 12.40h
Ortopedsko zbrinjavanje iz ugla pacijenta 1
 
12.40h - 12.50h
Ortopedsko zbrinjavanje iz ugla pacijenta 2
 
12.50h - 13.30h
Diskusija
 
13.30h
Grupna fotografija
 
14.00h - 17.00h
Svečani Ručak
 
 
18.00h - 19.00h
Psihosocijalna radionica - Motiv za operaciju. Kako lako
doneti tešku odluku?
 
 
19.00h - 20.00h
Večera
 
20.00h - 22.00h
Slobodne aktivnosti i druženje
 
Nedelja 14.4.2019
8.00h - 9.00h
Doručak
 
9.00h - 10.00h
Evaluacija kampa i sugestije
 
10.00h
Rastanak