Literatura

Dokumenti za pristup udruženju

Pristupnica.pdf
Pristupnica UHS počasni članovi.pdf
Pristupnica UHS stručni članovi.pdf

Vodiči - brošure

Vodič za hemofiliju.pdf

fon Vilebrand - Brošura

Brosura-WBD.pdf

fon Vilebrand - Upitnici za pacijente

Upitnik-1.pdf
Upitnik-2.pdf

Hemlibra - brošure za upotrebu kod osoba sa Hemofilijom A 

Hemlibra - za osobe sa inhibitorima na FVIII.pdf
Hemlibra - za osobe BEZ inhibitora na FVIII.pdf