Nadzorni Odbor

Bojan Pašić

predsednik
bojan_pasic@yahoo.com

Aleksandra Ilijn

član
 

Svetlana Maturski

član