Omladisnki Kamp

UHS je prošlog vikenda (25. do 27. oktobar 2019) u Novom Sadu organizovalo četvrti po redu omladinski kamp. Na našem kampu su, pored naših mladih članova učestvovali i njihovi vršnjaci iz Irskog, Mađarskog, Hrvatskog, Severno-Makedonskog i Rumunskog Udruženja.

Pored njih, kao gosta smo imali i predavača iz Evropskog konzorcijuma za hemofiliju (EHC), Fionu Brenan, osobu zaduženu za razvoj mladih lidera na evropskom nivou, koja nam je nesebično pomogla u našoj nameri da ovaj kamp dobije na još većem značaju.

Veliko hvala našim donatorima i EHC-u na podršci, uz čiju pomoć smo uspeli da naš kamp učinimo još uspešnijim i koji sada već polako dobija, sa ponosom možemo reći I internacionalni karakter.