UHS Kongres 2023

Hotel Zepter
2.9.2023 - 3.9.2023
Vrnjačka Banja
 
 
 
Udruženje hemofiličara Srbije vas poziva da prisustvujete Nacionalnoj Konferenciji o hemofiliji i retkim poremećajima zgrušavanja krvi i iskoristite inzvanrednu priliku za sticanje novih znanja, razmenu iskustva i druženje.
 
 
Smeštaj i ishrana učesnika koji su članovi UHS-a je obezbeđena o trošku udruženja, za vreme trajanja Konferencije. Za maloletne članove udruženja, obezbeđen je smeštaj i ishrana za jednog roditelja/staratelja.
 
 
Konferencija će biti organizovana sa početkom u 11.00h u subotu 2.9.2023. godine, a završiće se u nedelju 3.9.2023. godine, posle ručka.
 
 
 
Autobuski prevoz će biti organizovan iz Novog Sada, Beograda i Niša. Refundacija troškova za sopstveni prevoz će biti moguća nakon završetka skupa samo za osobe sa otežanim kretanjem (hod sa stakama ili korišćenje invalidskih kolica). Ukoliko je mesto stanovanja bliže Vrnjačkoj Banji u odnosu na obezbeđen autobuski prevoz iz gradova Novi Sad, Beograd i Niš, molimo učesnike da koriste redovne autobuske linije, što će takođe biti refundirano nakon Konferencije.
 
 
O vremenu i mestu polaska autobusa učesnici će biti blagovremeno obavešteni.
 
 
Detaljan program Konferencije će biti dostavljen neposredno pred događaj.
 
 
 
 
Udruženje hemofiličara Srbije 
Predsednik UO 
Dejan Petrović