Važno Obaveštenje

Poštovani članovi,

Povodom trenutne situacije sa covid19 virusom UHS će redovno pratiti snabdevenost lekovima i biti u kontaktu sa nadležnim institucijama u cilju održavanja kvaliteta u lečenju i u ovim okolnostima.

Molim vas da kontaktirate svoje hematologe/kabinete i zatražite informaciju o daljem snabdevanju lekom - da li će se menjati način i plan izdavanja spram trenutne situacije.

Savet je da budete dodatno pažljivi u ovakvoj situaciji i da svaki eventualni zdravstveni problem odmah prijavite oridinirajućem hematologu.

Dejan Petrović
Predsednik UO Udruženja Hemofiličara Srbije