Žene u krvnim bolestima

Grupa žena sa poremećajima krvarenja - Misli Crveno

Žene takođe mogu imati poremećaje krvarenja
10% žena odlazi kod lekara zbog velikog krvarenja
29% ovih žena mogu imati poremećaje krvarenja
Ali samo 2% ovih žena budu testirane na poremećaj krvarenja.

Flajer-Misli Crveno

Film Bloody Beautiful

Ukoliko imate pitanja vezano za žene u krvarenjima kontaktirajte

Milica Dimić
064-31-00-071
milicamdimic@gmail.com

Dragana Brnčić
065-28-83-399
jdraganan@gmail.com